Bestel vanaf 1 stuks
Gratis verzending vanaf €50,-
Ruime eigen voorraad
0

Algemene voorwaarden

Op al onze verkopen gelden de onderstaande leverings - en betalingsvoorwaarden.

 

Algemeen.

Wij zijn een webshop voor bedrijven, instellingen en zelfstandigen, wij leveren niet aan particulieren.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Displaymagazijn.

Door het plaatsen van een order erkent de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Onder opdrachtgever wordt verstaan eenieder die aan Displaymagazijn een opdracht verstrekt.

Displaymagazijn erkent de opdracht ontvangen te hebben en te zullen uitvoeren, zodra de betaling ontvangen is.

 

Prijzen.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aan drukfouten, vergissingen en veranderingen kunnen door opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

 

Uitvoering van een opdracht.

Alle goederen worden zo snel mogelijk  uitgeleverd, wij proberen dat binnen 3 werkdagen te doen.

Overschrijding van de leveringstermijn ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal de opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

Goederen worden een maal aangeboden door de pakketdienst, als de klant niet aanwezig is op het verzendadres en niet in ontvangst kan nemen, kan het pakket nogmaals aangeboden worden, maar kunnen er kosten aan zitten voor de tweede aanbieding.

Deze kosten zullen dan doorberekend worden aan de klant!

Er word verwacht dat de klant het pakket op het verzendadres altijd kan aannemen op werkdagen tussen 08:00 en 17:00.

Wilt de klant het toch op een ander adres geleverd krijgen dan is opgegeven, moet dit direct worden gemeld bij Displaymagazijn.nl

 

 

Reclames en garanties .

Reclames inzake de geleverde goederen behoren  binnen acht dagen na levering schriftelijk aan Displaymagazijn te worden overgemaakt. Bij overschrijding van de hiervoor genoemde termijn vervalt  mogelijke aanspraak op garantie. Indien Displaymagazijn een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij dit kosteloos herstellen respectievelijk nieuw leveren. De garantie vervalt, indien de gekochte artikelen zonder voorafgaande toestemming van Displaymagazijn door derden worden veranderd of gerepareerd. Kleuren van artikelen geleverd door Displaymagazijn kunnen afwijken van de weergegeven kleuren op de website. Geleverde  producten kunnen slechts geruild worden na toestemming van Displaymagazijn.

Wij nemen geen producten terug, alleen als u verkeerde producten heeft besteld kunnen deze wel worden geruild, alleen daar zijn kosten aan verbonden en dat is 30% van de verkoopwaarde. 

Onaangekondigde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Eventuele terugzending van goederen  dient te geschieden in originele verpakking, met leveringsbon.

 

Aansprakelijkheid.

Displaymagazijn draagt geen aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld.

Displaymagazijn zal in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht. De aansprakelijkheid van Displaymagazijn, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

 

Geschillen.

Op alle overeenkomsten en transacties van Displaymagazijn is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen die partijen niet in goed overleg kunnen oplossen, hoe ook genaamd, zullen onderworpen worden aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter te Maastricht, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

 

 

 

.

Displaymagazijn.nl

Vierlinghweg 36
4612 PN Bergen op Zoom
Nederland Bekijk op Google Maps

Vergelijk 0

Voeg nog een product toe (max. 5)

Start vergelijking

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »